1401\06\16 19:31:25


استقرار یگان‌های زرهی نیروی زمینی ارتش در «رزمایش اقتدار ۱۴۰۱»

ایسنا/ رزمایش «اقتدار ۱۴۰۱» نیروی زمینی ارتش به مدت دو روز در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان برگزار شد. در این رزمایش واحدهای پیاده، زرهی، توپخانه، ایستگاه‌های سیار پهپاد و جنگ الکترونیک نیروی زمینی در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان برای اجرای ر

رزمایش «اقتدار ۱۴۰۱» نیروی زمینی ارتش به مدت دو روز در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان برگزار شد. در این رزمایش واحدهای پیاده، زرهی، توپخانه، ایستگاه‌های سیار پهپاد و جنگ الکترونیک نیروی زمینی در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان برای اجرای رزمایش دو روزه مستقر شده و موضع عملیاتی گرفتند. رزمایش اقتدار ۱۴۰۱ نیروی زمینی ارتش با هدف ارزیابی و ارتقای میزان توان و آمادگی رزمی یگان‌های نیروی زمینی ارتش در مقابله با تهدیدات نوین، برگزار شده است.
بازنشر از : آخرین خبر