امحای ۵۰ تن مواد غذایی فاسد در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) دادستانی تهران گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) دادستان ته

1401\09\30 22:21:59


امحای ۵۰ تن مواد غذایی فاسد در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره)

دادستان تهران گفت: ۵۰ تن مواد غذایی فاسد، که سال‌ها در گمرکات فرودگاه امام خمینی(ره) رسوب شده بود با دستور و نظارت این دادستانی امحاء شد.

علی صالحی ضمن تأکید بر تداوم نظارت‌های میدانی دادستانی تهران بر عملکرد گمرکات، اظهار کرد: این اقدام در راستای صیانت از حقوق عامه و تعیین تکلیف اقلام رسوب شده در انبارهای گمرک صورت گرفت و مواد غذایی فاسد با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی و رعایت ملاحظات زیست محیطی معدوم شد.

وی افزود: بعضی از این کالاها، ۵ سال از تاریخ انقضایشان گذشته بود و هزینه نگه داری کالاهای معدوم شده تا زمان امحاء بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال شده است.

دادستان تهران تصریح کرد: این کالاها موجب اشغال حجم وسیعی از انبارهای گمرک امام (ره) به ویژه سردخانه‌های راهبردی آن شده و علاوه بر هزینه‌های بالای نگه داری، سبب تضییع حقوق بیت المال شده بود.

وی افزود: فرآیند انتقال و تحویل کالاهای متروکه شده تا پایان سال ۱۴۰۰، نیز به اتمام رسیده و فرآیند تحویل تمامی این کالاها به اموال تملیکی در مراحل پایانی است.

صالحی گفت: با پیگیری این دادستانی عملیات خروج باقی مانده کالاهای متروکه، از ۱۵ سال پیش تاکنون که در گمرکات فرودگاه امام خمینی (ره) رسوب شده، تا قبل از پایان سال اجرایی خواهد شد.


بازنشر از : مهر

دادستانی تهران

گمرک

فرودگاه امام خمینی (ره)

دادستان تهران گفت: ۵۰ تن مواد غذایی فاسد، که سال‌ها در گمرکات فرودگاه امام خمینی(ره) رسوب شده بود با دستور و نظارت این دادستانی امحاء شد.


چراغ استخری و چراغ مگنتی