1401\09\16 15:20:55


امیرعبداللهیان: در میز مذاکره حاضر نیستیم که یک امتیاز بگیریم و 10 امتیاز بدهیم

ایسنا/ وزیر امور خارجه با بیان اینکه دولت تمرکز بر اجرای برنامه توسعه پایدار اقتصادی دارد و به موازات این ما در وزارت امور خارجه موظف هستیم که برای لغو تحریم ها از طریق مذاکره با طرف‌های مقابل اقدام کنیم، تاکید کرد: ما نه میز مذاکره را ترک خواهیم کرد

وزیر امور خارجه با بیان اینکه دولت تمرکز بر اجرای برنامه توسعه پایدار اقتصادی دارد و به موازات این ما در وزارت امور خارجه موظف هستیم که برای لغو تحریم ها از طریق مذاکره با طرف‌های مقابل اقدام کنیم، تاکید کرد: ما نه میز مذاکره را ترک خواهیم کرد و نه در میز مذاکره حاضریم که یک امتیاز بگیریم و ده امتیاز بدهیم.
بازنشر از : آخرین خبر