انتقاد زیدآبادی از بازتاب خبری بی‌رمق آزادی دو فعال سیاسی اعتماد/ زیدآبادی در پیامی کنایه آمیز نوشت: آزادی حسن زیدآبادی و مجید توکلی بازتاب خبری بسیار بی‌رمقی داشت و در برخی

1401\09\30 20:39:31


انتقاد زیدآبادی از بازتاب خبری بی‌رمق آزادی دو فعال سیاسی

اعتماد/ زیدآبادی در پیامی کنایه آمیز نوشت: آزادی حسن زیدآبادی و مجید توکلی بازتاب خبری بسیار بی‌رمقی داشت و در برخی رسانه‌ها اصلاً بازتابی نداشت، این یعنی برخی همکاران رسانه‌ای که وظایف خود را فراموش کرده‌اند و یا اینکه به وادی‌ها

زیدآبادی در پیامی کنایه آمیز نوشت: آزادی حسن زیدآبادی و مجید توکلی بازتاب خبری بسیار بی‌رمقی داشت و در برخی رسانه‌ها اصلاً بازتابی نداشت، این یعنی برخی همکاران رسانه‌ای که وظایف خود را فراموش کرده‌اند و یا اینکه به وادی‌های غیرحرفه‌ای پا گذاشته‌اند...احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و فعال سیاسی در کانال تلگرامی خود در واکنش به بازتاب خبری آزادی حسن زیدآبادی و مجید توکلی نوشت: طی روزهای اخیر شماری از دوستان بازداشتی از جمله مجید توکلی و حسن اسدی زیدآبادی از زندان آزاد شده‌اند.آزادی این دوستان بازتاب خبری بسیار بی‌رمقی داشت و در برخی رسانه‌ها اصلاً بازتابی نداشت، بخصوص از سوی رسانه‌هایی که دستگیری آنها را با حرارت پوشش دادند و بارها از قول فعالان سیاسی و مدنی، درخواست آزادی فوری آنها را مطرح کردند.

حالا این یعنی چی؟ خب معنای کاملاً روشنی دارد و نیازی به بازشکافی آن نیست!پ.ن:  تو مگه نگفته بودی که دیگه پایت را از گلیم سیاست روزمرۀ ایران بیرون کشیده‌ای؟ پس این حرفا چیست؟ای بابا! این کجاش سیاسی است؟ این مطبوعاتی است! فقط انتقاد نرم و ملایمی است از برخی همکاران رسانه‌ای که وظایف خود را فراموش کرده‌اند و یا اینکه به وادی‌های غیرحرفه‌ای پا گذاشته‌اند.

اگر حرفی در این حد را هم در حوزۀ "سیاست روزمرۀ ایران" بگنجانیم در آن صورت قهرکنندگان از سیاست روزمره که باید پاک لالمونی بگیرند.


بازنشر از : آخرین خبر

اعتماد/ زیدآبادی در پیامی کنایه آمیز نوشت: آزادی حسن زیدآبادی و مجید توکلی بازتاب خبری بسیار بی‌رمقی داشت و در برخی رسانه‌ها اصلاً بازتابی نداشت، این یعنی برخی همکاران رسانه‌ای که وظایف خود را فراموش کرده‌اند و یا اینکه به وادی‌ها