1402\10\11 03:09:15


تبعه اسپانیایی زندانی در ایران آزاد شد

سانتیاگو سانچز زندانی اسپانیایی که در وقایع شهریور سال گذشته بازداشت شده بود، ساعاتی پیش با مساعدت مقامات قضایی از زندان آزاد شد.

سانتیاگو سانچز زندانی اسپانیایی که در وقایع شهریور سال گذشته بازداشت شده بود، ساعاتی پیش با مساعدت مقامات قضایی از زندان آزاد شد.
 
سانچز در اختیار مقامات سفارت اسپانیا در تهران قرار گرفته است و طی ساعات آتی تهران را به مقصد مادرید ترک می‌کند.
.

.


بازنشر از : منبع: انتخاب