1402\10\11 10:13:14


جعفرزاده: اگر در تأییدصلاحیت‌ها مته به خشخاش گذاشته نشود، میزان مشارکت افزایش خواهد یافت

نامه نیوز/ نماینده ادوار مجلس گفت: نامزدهایی که بین مردم مقبولیت و پایگاه اجتماعی دارند و می توانند آرایی را جلب کنند، اگر تأییدصلاحیت شوند این می تواند اثر مثبتی بر میزان مشارکت در انتخابات بگذارد. انتخابات مجلس بسیار نزدیک است و میزان مشارکت نیز مثل هر دوره از انتخابات، یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی است.

نامه نیوز/ نماینده ادوار مجلس گفت: نامزدهایی که بین مردم مقبولیت و پایگاه اجتماعی دارند و می توانند آرایی را جلب کنند، اگر تأییدصلاحیت شوند این می تواند اثر مثبتی بر میزان مشارکت در انتخابات بگذارد.انتخابات مجلس بسیار نزدیک است و میزان مشارکت نیز مثل هر دوره از انتخابات، یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی است.

از این رو در روزهای اخیر بسیار شاهد بحث و بررسی حول محور راهکارهای افزایش مشارکت و البته دلیل و لزوم این امر بوده‌ایم. هم اکنون دو دیدگاه درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات مطرح است؛ یک دیدگاه می گوید دولت باید فضای مطلوب اقتصادی ایجاد کند؛ گروه دوم می گوید حتی با رقابتی کردن فضای انتخابات مشارکت مطلوب به دست می آید.غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت‌وگو با نامه نیوز درباره تأثیر افزایش وسعت دایره نامزدهای تأییدصلاحیت شده بر میزان مشارکت مردم در انتخابات گفت: رهبر معظم انقلاب بر چهار رکن امنیت، رقابت، سلامت و مشارکت تأکید کردند. معتقدم اگر در تأییدصلاحیت نامزدها مته به خشخاش گذاشته نشود، میزان مشارکت افزایش خواهد یافت. بازار وی افزود: مردم مخالف انتخابات نیستند و قصدی هم برای تحریم انتخابات ندارند اما وقتی کاندیدای مطلوب خود را بین نامزدها پیدا نمی کنند طبیعتا برای حضور در پای صندوق های رأی نیز ترغیب نمی شوند بنابراین نامزدهایی که بین مردم مقبولیت و پایگاه اجتماعی دارند و می توانند آرایی را جلب کنند، اگر تأییدصلاحیت شوند این می تواند اثر مثبتی بر میزان مشارکت در انتخابات بگذارد.این فعال سیاسی با بیان اینکه امیدواریم هیأت های نظارت به حرف پرونده سازان بی تقوا توجه نکنند، یادآور شد: متأسفانه وقتی نامزدی مقبولیت دارد عده ای بی تقوا شروع به حاشیه سازی علیه او می کنند.

در چنین وضعیتی هیأت های نظارتی باید دقیق عمل کنند تا تحت تأثیر حاشیه سازان قرار نگیرند.وی ادامه داد: مردم مجلس را از خود می دانند، اگر خدای نکرده انتخابات با مشارکت حداقلی برگزار شود و فردا در مجلس اتفاقی بیفتد برای مردم زیاد اهمیت ندارد چون می گویند «نماینده ما که آنجا نبود»؛ علت آنکه امروز مردم از مصوبات مجلس دفاع نمی کنند برای آن است که این مجلس را از خود نمی دانند.جعفرزاده گفت: تا پایان هفته باید صبر کرد و خروجی کار هیأت های نظارت را دید. اگر خروجی همانی باشد که رهبر معظم انقلاب فرمودند، قطعا یک انتخابات پرشکوه، رقابتی و حداکثری خواهیم داشت اما اگر همان اتفاقات دوره گذشته در روند تأییدصلاحیت نامزدها تکرار شد، با یک انتخابات سرد و بی روح مواجه خواهیم بود که در نهایت نامزدهایی رأی می آورند که نماینده یک گروه خاص حداقلی هستند نه عموم جامعه.. .


بازنشر از : آخرین خبر