خبرآنلاین/ فعال سیاسی اصلاح طلب روایتی از مناظره جنجالی خود درباره فیلترینگ را بیان کرد. محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح طلب در کانال تلگرامی خود نوشت:امروز در سایت انصاف نیوز مناظ

1401\11\19 07:46:42


روایت ابطحی از مناظره جنجالی خود درباره فیلترینگ

خبرآنلاین/ فعال سیاسی اصلاح طلب روایتی از مناظره جنجالی خود درباره فیلترینگ را بیان کرد. محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح طلب در کانال تلگرامی خود نوشت:امروز در سایت انصاف نیوز مناظره‌ای داشتم با آقای روح الله مومن‌نسب ، از طرفداران قرص فیلتر کردن

فعال سیاسی اصلاح طلب روایتی از مناظره جنجالی خود درباره فیلترینگ را بیان کرد.محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح طلب در کانال تلگرامی خود نوشت:امروز در سایت انصاف نیوز مناظره‌ای داشتم با آقای روح الله مومن‌نسب ، از طرفداران قرص فیلتر کردن اپلیکیشن‌ها.نکات اصلی حرف‌های من این‌ها بود:ضرر فیلترینگ برای جامعه، فرهنگ، اقتصاد خیلی زیاد استچه کسی به شما نمایندگی داده که یک اپلیکیشنی مثل اینستاگرام را فیلتر کنید با هزاران کسب وکار و ارتباط.وقتی رییس جمهور انقلابی هم در تبلیغاتش پز دومیلیون فالورش را می دهد و می داند این خواست مردم است.اگر فیلترینگ قانونی است، قانونی که مسئولان نظام ومیلیونها ایرانی، آن را نقض کرده اند، حتما اشکال دارد.مردم شما را متولی تقوا ومسئول اعزام به بهشت نکرده اند.

خودشان میفهمند چه را فیلتر کنند یا نکنند.آقای مومن‌نسب سیاسی و فنی از فیلتر شدن دفاع می کرد و مثل هر مشکلی اعتقاد داشت فیلترشکن فروش را باید اعدام کنند.گفتم بسیاری از خودی‌هاتان که فیلتر می کنید فیلترشکن میفروشید.. .


بازنشر از : آخرین خبر


نمایندگی بوتان تهران