1402\09\30 11:49:09


روزنامه جمهوری اسلامی: آقایان می‌گفتند آغاز مسئولیت ما پایان فساد است

جمهوری اسلامی/ روزنامه جمهوری اسلامی از عملی نشدن وعده های دولت رئیسی انتقاد کرد. به گزارش جمهوری اسلامی، می‌گفتند آغاز مسئولیت ما پایان فساد است.

جمهوری اسلامی/ روزنامه جمهوری اسلامی از عملی نشدن وعده های دولت رئیسی انتقاد کرد.به گزارش جمهوری اسلامی، می‌گفتند آغاز مسئولیت ما پایان فساد است.

مشکلات را نه نتیجه تحریم که حاصلِ بی‌عرضگی قبلی‌ها می‌دانستند. تأکید دیگران بر اصلاح روابط جهانی را غرب گدایی می‌نامیدند. و آخرینش هم همین قصه تکراری پمپ بنزین و ماجراهایی از این دست.حالا که دوره به آنان رسیده است می‌بینند زمین چقدر سفت است.

لذا یک ملت را در جلسه امتحانِ الهی نشانده‌اند. انگار درِ جلسه هم بسته شده و کلید گم شده است. کسی هم نمی‌تواند از آن خارج شود!این روزنامه افزوده است: نمی‌دانستند آقایان که اداره کردن کشور گرفتار انواع تحریم‌ها سخت است.

توانِ خود را اندازه نگرفته بودند که برداشتن موانع قوتی بیشتر می‌طلبد یا نمی‌خواهند؟  بازار. .


بازنشر از : آخرین خبر