1401\08\30 12:17:34


روزنامه جوان: اغتشاشگران از سفارت آلمان پول می‌گیرند

روزنامه جوان/ مطابق برخی اعترافات، تعدادی از اتباع خارجی از کشور‌های اطراف ایران، از سفارت آلمان با واسطه پول دریافت کرده بودند و با انگیزه‌های مالی در اغتشاشات شرکت داشتند. روزنامه جوان مدعی شده سفارت آلمان نقش جدی در اغتشاشات اخیر داشته و معتر

روزنامه جوان/ مطابق برخی اعترافات، تعدادی از اتباع خارجی از کشور‌های اطراف ایران، از سفارت آلمان با واسطه پول دریافت کرده بودند و با انگیزه‌های مالی در اغتشاشات شرکت داشتند.روزنامه جوان مدعی شده سفارت آلمان نقش جدی در اغتشاشات اخیر داشته و معترضان از این سفارت با واسطه پول دریافت کرده‌اند.جوان نوشت: اخبار و گزارشات به دست آمده و تحلیل و جمع بندی اعترافات بازداشت‌شدگان و دستگیری سر شبکه‌های آشوب و اغتشاشات اخیر نشان می‌دهد که سفارت آلمان نقش جدی در آشوب‌های اخیر داشته است. در این خصوص مطابق برخی اعترافات، تعدادی از اتباع خارجی از کشور‌های اطراف ایران، از سفارت آلمان با واسطه پول دریافت کرده بودند و با انگیزه‌های مالی در اغتشاشات شرکت داشتند. 
بازنشر از : آخرین خبر