1402\10\11 13:25:00


زیباکلام: نهادی مثل شورای نگهبان که بگوید فلانی صلاحیت دارد یا ندارد حتی در حبشه هم وجود ندارد!

خبرگزاری دانشجو/ صادق زیباکلام گفت: نهادی مثل شورای نگهبان که بگوید فلانی صلاحیت دارد یا ندارد حتی در حبشه هم وجود ندارد!بخشی از اظهارات صادق زیباکلام، فعال سیاسی در مناظره با مرتضی موسوی نژاد با موضوع «انتخابات رقابتی» در دانشگاه علامه طباطبائی به شرح زیر است:* در کشورهای مختلف مثل آمریکا یک سری قوانین و مقررات برای شرکت در انتخابات وجود دارد. * شورای نگهبان در کشورهای دیگر نداریم که بگوید فلانی و فلانی نمی توانند در انتخابات شرکت کنند و این شورا پاسخگو هم نیست.

خبرگزاری دانشجو/ صادق زیباکلام گفت: نهادی مثل شورای نگهبان که بگوید فلانی صلاحیت دارد یا ندارد حتی در حبشه هم وجود ندارد!بخشی از اظهارات صادق زیباکلام، فعال سیاسی در مناظره با مرتضی موسوی نژاد با موضوع «انتخابات رقابتی» در دانشگاه علامه طباطبائی به شرح زیر است:* در کشورهای مختلف مثل آمریکا یک سری قوانین و مقررات برای شرکت در انتخابات وجود دارد.* شورای نگهبان در کشورهای دیگر نداریم که بگوید فلانی و فلانی نمی توانند در انتخابات شرکت کنند و این شورا پاسخگو هم نیست.* حکومت به هر دلیلی هر کسی را دوست نداشته باشد نمی گذارد در انتخابات شرکت کند. بازار * لاریجانی چند دوره رئیس مجلس و عضو شورای عالی امنیت ملی بوده ولی ردصلاحیت می شود..

.


بازنشر از : آخرین خبر