1401\11\01 23:06:16


زیر ساخت ها در معادن جنوب کرمان توسعه یابد

کرمان - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار توسعه زیر ساختهای معدنی در جنوب کرمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا پور ابراهیمی در ظهر شنبه در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: معادن یکی از مهمترین زمینه های اقتصادی کرمان است که باید مطابق با برنامه های اقتصادی استان کرمان توسعه یابد و منجر به افزایش تولید شود و در این زمینه همه دستگاههای مربوطه باید همکاری کنند.

وی عنوان کرد: در این زمینه باید از برخی از دستگاهها و سازمانها مانند ایمیدرو و سازمان زمین شناسی باید بخواهیم اطلاعات لازم را در اختیار سرمایه گزاران قرار دهند در غیر این صورت زمینه توسعه ایجاد نمی شود. وی از بلوکه شدن برخی از پهنه های معدنی کرمان انتقاد کرد و افزود: باید همکاری های لازم در این زمینه انجام شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: یکی از پهنه های معدنی کرمان که می تواند در زمینه توسعه کرمان تاثیر گذار باشد معادن جنوب استان است که باید زیر ساختها در این زمینه توسعه یابد و سرمایه گذاری در این زمینه ضروری است.

وی گفت: برای جذب سرمایه در این خصوص باید همکاری های لازم با سرمایه گزاران انجام شود.. .


بازنشر از : مهر

محمدرضا پورابراهیمی

معدن

کمیسیون اقتصادی مجلس