1401\09\16 15:20:16


سازوکار تشکیل سازمان پدافند غیرعامل تعیین شد

ایسنا/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور براساس اساسنامه مصوب با شخصیت حقوقی مستقل در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح را تعیین کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه)، گزارش شوردوم کمیسیون امنیت مل

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور براساس اساسنامه مصوب با شخصیت حقوقی مستقل در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح را تعیین کردند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه)، گزارش شوردوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل را بررسی کرده و در نهایت آن را به تصویب رساندند.در ماده واحده این طرح آمده است که در راستای تحقق تدابیر مقام معظم رهبری و اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا و به منظور سیاست گذاری، افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقای پایداری ملی و مقاوم‌سازی زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم کشور و تسهیل مدیریت بحران در برابر انواع تهدیدات دشمن و سلاح‌های نامتعارف نظیر هسته‌ای، الکترونیکی، زیستی، شیمیایی و سایبری و مدیریت پیشگیرانه در مقابل تهدیدات جدید و حصول اطمینان از آمادگی دستگاه‌های اجرایی، سازمان پدافند غیر عامل کشور با ساختار موجود و براساس اساسنامه مصوب، با شخصیت حقوقی مستقل در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل می‌گردد. مسئولیت اجرای پدافند غیرعامل در سطح ملی با روسای دستگاه‌های ذی ربط و در سطح استان ها با استانداران است.بر اساس تبصره ۱ ماده واحده، کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیر عامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کمیته برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و خصوصی لازم‌الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارده، چنانچه از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی و در غیر اینصورت به جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شوند.بر اساس تبصره ۲ ماده واحده، اساسنامه سازمان، مشتمل بر اعضاء، وظایف و اختیارات کمیته دائمی، نحوه پشتیبانی و تأمین منابع سازمان و طرحهای پدافند غیر عامل کشور است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارتخانه های کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، تهیه و برای تصویب به مقام معظم رهبری تقدیم می شود.بر اساس تبصره ۳ ماده واحده، تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه ای خود، به منظور پیشگیری و مقابله با تهدیدات زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم خود و در اجرای این قانون، اعتبارات لازم را پیش بینی، تامین و با نظارت سازمان پدافند غیرعامل هزینه نمایند. اعتباراتی که در اجرای طرحهای پدافند غیرعامل در بخشهای عمومی غیردولتی و خصوصی، چنانچه با نظارت و تایید سازمان پدافند غیرعامل هزینه شده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.بر اساس تبصره ۴ ماده واحده، مسئولیت اجرای پدافند غیرعامل در سطح ملی با روسای دستگاه‌های ذی ربط و در سطح استان ها با استانداران است. سازمان پدافند غیرعامل کشور نظارت، هدایت و راهبری سیاستها، برنامه‌ها و مصوبات پدافند غیرعامل را در دستگاه‌های اجرایی برعهده دارد.
بازنشر از : آخرین خبر