1401\10\12 10:42:23


سردار سلیمانی: فضا را برای همه نوع آدم‌ها باز کنید

خبرگزاری دانشجو/ فرمانده سابق نیروی قدس در یادواره شهدای کن گفت: امروز اگر می خواهیم جامعه ما به حقیقت وضع خودش به استقلال خودش و به فرهنگ خودش توجه کند باید با برگزاری همین جلسات، یادواره ها و کنگره‌ها، فرهنگ شهید را توسعه بدهیم. من خواهشم از خواهرا

خبرگزاری دانشجو/ فرمانده سابق نیروی قدس در یادواره شهدای کن گفت: امروز اگر می خواهیم جامعه ما به حقیقت وضع خودش به استقلال خودش و به فرهنگ خودش توجه کند باید با برگزاری همین جلسات، یادواره ها و کنگره‌ها، فرهنگ شهید را توسعه بدهیم.من خواهشم از خواهران و برادران متدین این است که فضا را برای همه نوآدم‌ها باز کنید.

بگذارید همه نوها بیایند. برخی افرادی که ظاهرشان شاید ظاهری خوبی نیست اما باطن خوبی دارند. مگر ما در زمان شاه نبودیم یک حادثه همه ما را تکان داد زنده کرد و احیا کرد.ما باید این نوع فرهنگ را توسعه و گسترش بدهیم.

فرهنگ شهید و شهادت و یادواره ها و کنگره ها جزو موثرترین کار فرهنگی است که در جامعه ما اثر جدی و حقیقی دارد باید آنها را توسعه بدهیم.. .


بازنشر از : آخرین خبر