سفیر ایران در چین: بعد از سه سال کرونا گرفتم ایسنا/ سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین از ابتلایش به بیماری کرونا خبر داد. محمد کشاورز زاده در توییتی نوشت : خوب بالاخره بعد از ۳ سال

1401\09\30 20:39:34


سفیر ایران در چین: بعد از سه سال کرونا گرفتم

ایسنا/ سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین از ابتلایش به بیماری کرونا خبر داد. محمد کشاورز زاده در توییتی نوشت : خوب بالاخره بعد از ۳ سال مقاومت در مقابل کرونا چه در ‎ایران به هنگام مرخصی و چه در محل ماموریت از دیروز مبتلا شدم.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین از ابتلایش به بیماری کرونا خبر داد.محمد کشاورز زاده در توییتی نوشت : خوب بالاخره بعد از ۳ سال مقاومت در مقابل کرونا چه در ‎ایران به هنگام مرخصی و چه در محل ماموریت از دیروز مبتلا شدم.‎چین اخیرا کلیه پروتکل های بهداشتی را آزاد کرده و هم اکنون بیشتر مردم به کرونا مبتلا شده اند و شهر پکن به حالت نیمه تعطیل در آمده است.

تب و لرز شدید دارم التماس دعا.


بازنشر از : آخرین خبر

ایسنا/ سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین از ابتلایش به بیماری کرونا خبر داد. محمد کشاورز زاده در توییتی نوشت : خوب بالاخره بعد از ۳ سال مقاومت در مقابل کرونا چه در ‎ایران به هنگام مرخصی و چه در محل ماموریت از دیروز مبتلا شدم.