جماران/ غیبت حدود ٣٠ نفر از نمایندگان یک مجلس ٨٠ و چند نفره از جمله نکات برجسته این اجلاس بود. از جمله مشهورترین غایبین این اجلاس آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، آیت‌الله س

1401\06\16 19:31:25


غایبان مشهور دهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری چه کسانی بودند؟

جماران/ غیبت حدود ٣٠ نفر از نمایندگان یک مجلس ٨٠ و چند نفره از جمله نکات برجسته این اجلاس بود. از جمله مشهورترین غایبین این اجلاس آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، آیت‌الله سید محمدعلی موسوی جزایری، آیت‌الله سید احمدرضا شاهرخی، آیت‌الله هاش

جماران/ غیبت حدود ٣٠ نفر از نمایندگان یک مجلس ٨٠ و چند نفره از جمله نکات برجسته این اجلاس بود.از جمله مشهورترین غایبین این اجلاس آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، آیت‌الله سید محمدعلی موسوی جزایری، آیت‌الله سید احمدرضا شاهرخی، آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی و آیت‌الله عباسعلی اختری بودند.


بازنشر از : آخرین خبر

جماران/ غیبت حدود ٣٠ نفر از نمایندگان یک مجلس ٨٠ و چند نفره از جمله نکات برجسته این اجلاس بود. از جمله مشهورترین غایبین این اجلاس آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، آیت‌الله سید محمدعلی موسوی جزایری، آیت‌الله سید احمدرضا شاهرخی، آیت‌الله هاش


قفسه فلزی - قفسه انبار