1401\11\01 21:09:26


فاضل میبدی: آقای رئیسی! با این اقتصاد، «کرامتی» می‌ماند؟

خبرآنلاین/ فاضل میبدی نوشت: آقای رئیسی! با این اقتصاد، «کرامتی» می‌ماند؟محمدتقی فاضل میبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: رییس جمهور به وزارت رفاه ضمن دستوری ،چند گفتند کرامت انسانی حفظ شود. آقای رییس جمهور! رفتم قصابی گوشت در دولت شما تا ای

فاضل میبدی نوشت: آقای رئیسی! با این اقتصاد، «کرامتی» می‌ماند؟محمدتقی فاضل میبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: رییس جمهور به وزارت رفاه ضمن دستوری ،چند گفتند کرامت انسانی حفظ شود.آقای رییس جمهور! رفتم قصابی گوشت در دولت شما تا این روز ک۳۲۰هزارتومان.

خانمی با ۵۰هزارتومان گوشت خواست قصاب گفت نمی‌شود گفت آشغال های گوشت هم خوب است. چندروز است بچه هاگوشت نخوردند .. .


بازنشر از : آخرین خبر