ایسنا/ جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ‌برای بررسی شکایت نیروی انتظامی از چهار نماینده مجلس فردا صبح تشکیل می‌شود. اواخر مهرماه سردار اشتری، فرماندهی نیروی انتظامی با

1401\08\07 22:50:12


فردا؛ بررسی شکایت نیروی انتظامی از ۴ نماینده مجلس

ایسنا/ جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ‌برای بررسی شکایت نیروی انتظامی از چهار نماینده مجلس فردا صبح تشکیل می‌شود. اواخر مهرماه سردار اشتری، فرماندهی نیروی انتظامی با ارسال نامه‌ای به مجلس از چهار نماینده مجلس، پزشکیان نماینده تبریز، رحی

جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ‌برای بررسی شکایت نیروی انتظامی از چهار نماینده مجلس فردا صبح تشکیل می‌شود.اواخر مهرماه سردار اشتری، فرماندهی نیروی انتظامی با ارسال نامه‌ای به مجلس از چهار نماینده مجلس، پزشکیان نماینده تبریز، رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام و تایباد، سعیدی نماینده چابهار و فرشادان نماینده سنندج شکایت کرد.بنا بر گفته رحیمی جهان آبادی،سردار اشتری مواضع این نمایندگان در موضوع فوت مهسا امینی و گشت ارشاد را دلیل شکایت علیه این نمایندگان اعلام کرده است.فردا از نمایندگان متشاکی برای حضور در جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دعوت شده است..

.


بازنشر از : آخرین خبر


برق و روشنایی لاله زار