1401\09\08 19:04:20


فریدون عباسی: آمدند و به من گفتند شما قرار است ترور شوید

همشهری/ رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت: به صرف هشدارها نمی‌توان، زندگی را تعطیل کرد. همانگونه که به من هم آمدند و گفتند: «شما قرار است ترور شوید.

همشهری/ رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت: به صرف هشدارها نمی‌توان، زندگی را تعطیل کرد.

همانگونه که به من هم آمدند و گفتند: «شما قرار است ترور شوید.» اگر قرار است من ترور شوم، پس نباید زندگی کنم؟فریدون عباسی رییس کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این که با توجه به هشدارهای صریح نهادهای امنیتی درباره قرمز بودن منطقه آبسرد، علت عدم‌رعایت توصیه‌های امنیتی در حادثه ترور شهید فخری زاده چه بود، گفت: به صرف هشدارها نمی‌توان، زندگی را تعطیل کرد. همانگونه که به من هم آمدند و گفتند: «شما قرار است ترور شوید.» اگر قرار است من ترور شوم، پس نباید زندگی کنم؟ نباید رفت‌وآمد داشته باشم؟ نباید سخنرانی کنم؟ نباید کلاس بروم؟ نیروهای امنیتی باید هر واقعه‌ای را پیش‌بینی کنند.عباسی افزود: آقای فخری‌زاده فردی نبود که سرخود اقدامی برخلاف امنیت خود و دیگران انجام دهد. اگر نیروهای امنیتی مطلع بودند یا اگر خلأ امنیتی داشتیم، قاعدتا باید از این اقدام جلوگیری می‌کردند.

تمام افرادی که در خطرند باید زندگی کنند. آنهایی که شهید شدند نیز زندگی و کار داشتند. پس ما نباید به‌خاطر تهدید دشمن خود را زندانی کنیم.

باید در صحنه باشیم و تلاش کنیم. افتخار است که در راه اسلام و نظام اسلامی شهید شویم.. .


بازنشر از : آخرین خبر