لاریجانی: هیلاری کلینتون گفته باید تماسمان را با جامعه روحانیت در ایران بیشتر کنیم فارس/ تحلیلگر سیاسی در سخنانی با اشاره به اظهارات کلینتون گفت: این سیساتمدار آمریکایی اظهار داشت

1401\10\24 22:34:37


لاریجانی: هیلاری کلینتون گفته باید تماسمان را با جامعه روحانیت در ایران بیشتر کنیم

فارس/ تحلیلگر سیاسی در سخنانی با اشاره به اظهارات کلینتون گفت: این سیساتمدار آمریکایی اظهار داشته باید تماسمان را با جامعه روحانیت در ایران بیشتر کنیم. محمدجواد لاریجانی در اظهاراتی گفت: ۴ هفته پیش خانم کلینتون یک سخنرانی داشت، کلینتون یکی از تاثیرگذاران

تحلیلگر سیاسی در سخنانی با اشاره به اظهارات کلینتون گفت: این سیساتمدار آمریکایی اظهار داشته باید تماسمان را با جامعه روحانیت در ایران بیشتر کنیم.محمدجواد لاریجانی در اظهاراتی گفت: ۴ هفته پیش خانم کلینتون یک سخنرانی داشت، کلینتون یکی از تاثیرگذاران در سیاستگذاری دموکراتیک در آمریکا است در اظهارات اخیرش گفته است باید تماسمان را با جامعه روحانیت در ایران بیشتر کنیم و به آنها بگوییم که شما نترسید ما اصلاً قصدی برای اسلام نداریم فقط شما بر اعمال برخی از احکام اسلامی در ایران اصرار نکنید. به نظر من این کارها را کرده‌اند؛ الان وقتی با برخی از علما درباره حوادث اخیر صحبت کنید می‌گویند نتوانستید مردم را اداره کنید و بی عرضه بودید وضع اقتصادی مردم خراب است.

اما باید گفت در حوادث اخیر آنهایی که میدان‌دار بودند غالبا قشر مرفه جامعه بودند و مردم بیچاره و تحت فشار در میدان نبودند.

باید دید خواسته‌های مردم در حوادث اخیر چه بود ما اصلاً نشنیدیم که کسی از گرانی حرف بزند کسانی که به خیابان‌ها آمدند اصلا خواسته‌های مردم تحت فشار نبود. در آمریکا اگر کسی پشت پنجره خانه‌اش که قابل رویت است بخشی از بدنش را که ممنوع است عریان کند شهروندان دیگر می‌توانند با پلیس تماس بگیرند و به پلیس بگویند که چرا او خودش را لخت کرده است


بازنشر از : آخرین خبر

فارس/ تحلیلگر سیاسی در سخنانی با اشاره به اظهارات کلینتون گفت: این سیساتمدار آمریکایی اظهار داشته باید تماسمان را با جامعه روحانیت در ایران بیشتر کنیم. محمدجواد لاریجانی در اظهاراتی گفت: ۴ هفته پیش خانم کلینتون یک سخنرانی داشت، کلینتون یکی از تاثیرگذاران


قفسه فلزی - قفسه انبار