1401\09\08 19:04:33


متکی: مدام ما گفتیم و مردم گوش کردند تا در یک پیچ تاریخی ما گفتیم، مردم گوش نکردند

منیبان/ رئیس «خانه احزاب» می‌گوید: اگر در دولت‌های گذشته و دولت فعلی توجه بیشتری به مطالبات می‌شد قاعدتاً قسمتی از این اعتراضات می‌توانست بیان و مطرح نشود. منوچهر متکی، رئیس خانه احزاب، ضمن ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در برخ

منیبان/ رئیس «خانه احزاب» می‌گوید: اگر در دولت‌های گذشته و دولت فعلی توجه بیشتری به مطالبات می‌شد قاعدتاً قسمتی از این اعتراضات می‌توانست بیان و مطرح نشود.منوچهر متکی، رئیس خانه احزاب، ضمن ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در برخورد با اعتراضات گفت: ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم درباره اعتراضات بستگی به این دارد که این ناآرامی‌های اخیر را چگونه ارزیابی کنیم.

به نظر بنده در بررسی تحولات اخیر می‌توانیم از چهار مولفه نام ببریم که عبارتنداز مطالبه گران، مسئولین، جبهه دشمن و جبهه مردم. اولین بازیگر حوادث اخیر جبهه دشمن بود به این معنی که آنها براساس سناریویی که از قبل برای یک مقطع خاص طراحی کرده بودند اقدام کردند. منتها برخی شایعات و مسائل اجرای آن سناریو را جلو انداخت و دشمن محکم به میدان آمد.

چنانچه در اتفاقات اخیر به وضوح مشاهده می‌شد که برخی در خارج از کشور مأموریت تعریف شده داشتند و آموزش‌های سیاسی، فرهنگی و ناآرام کردن فضا را در برنامه‌های خبری به ظاهر بی‌طرف آنها، مشاهده می‌شد.او افزود: در حقیقت تصور دشمن این بود که این بار تحول بسیار بزرگی در کشور اتفاق می‌افتد و خودشان را آماده کرده بودند. بخش مربوط به تبعیت کامل اروپا از سیاست خارجی آمریکا از زمان فروپاشی شوروی کاملاً جا افتاد. اروپا بعد از فروپاشی شوروی سیاست خارجی ندارد و آن را در اختیار آمریکا قرار داده تا جایی که می‌توان گفت اروپا سیاست خارجی خود را به آمریکا اجاره داده است.

در گذشته مشاهده می‌شد که فرانسه و حتی انگلیس در همه جای جهان فعال بودند اما بعد از فروپاشی شوروی فقط اسم آمریکا شنیده می‌شود. لذا درباره اتفاقات اخیر ایران نیز آمریکایی‌ها کاملاً تعریف کرده بودند که به چه صورت وارد شوند کما اینکه بایدن گفت ما ایران را آزاد می‌کنیم و تصور می‌کرد کار تمام است. بنابراین در اتفاقات اخیر جبهه دشمن سنگ تمام گذاشت البته دستاوردهای کشور هم که همه امکانات خود را به میدان آورد بسیار بالا بود.

در مجموع سرهای افعی در اعتراضات اخیر شناسایی شدند.متکی در توضیح بخش مطالبه گری اعتراضات اخیر تصریح کرد: مطالبات، مربوط به مردم و جبهه مردم است. در تحولات اخیر وقتی مردم مشاهده کردند که قسمت پررنگ اتفاقات مربوط به دشمن است خودشان را قاطی نکردند که همین موضوع تبدیل به یکی از مشکلات دشمن شد. دشمن اوج ‌کار را بر روی ورود مردم به صحنه قلمداد می‌کرد و تصور می‌کرد که با حرکت ۲۸ مردادی اقدامی در این کشور انجام داد اما نمی‌دانستند نظامی که بر سر کار است یک نظام کودتایی نیست بلکه نظامی است که به صورت بنیادین به وجود آمده چنانکه هر خیابان در این کشور به نام یک شهید است در نتیجه مردم صاحبان این انقلاب هستند.

البته این صاحب انقلاب بودن در کلام امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب وجود دارد.رئیس خانه احزاب در ادامه اظهار کرد: در نتیجه مردم دشمنان را همراهی نکردند لذا در پانزدهمین روز بحران شبکه رژیم صهیونسیتی در میزگردی اعلام کرد که تمام شد و رژیم مسلط شد چرا که آنها منتظر مولفه حضور مردم در ناآرامی‌ها بودند. در قسمت مطالبات اقشاری که به خیابان آمدند جدای از جبهه دشمن، مطالبات خود را بیان کردند. ممکن است همه این مطالبات برآوردنی نباشد اما دولت باید بداند که همه این مطالبات شنیدنی هستند.

به عبارت دیگر باید مطالبات را شنید و بسترهای لازم برای شنیدن فراهم شوند.متکی درباره ضرورت شنیدن مطالبات توسط دولت خاطرنشان کرد: بنده در مجلس اول، سال ۱۳۵۹، نماینده بودم در آنجا احمد توکلی می‌گفت جایی در تهران درست کنیم که روزنامه‌های مخالف در آنجا نکات خود را مطرح کنند اما این کار را نکردیم چون فکر می‌کردیم انقلاب اسلامی است، مردم مسلمان هستند، ما هم که مسئولین مسلمان هستیم بنابراین ما می‌گوییم و مردم هم باید گوش کنند، مدام ما گفتیم و مردم گوش کردند تا اینکه در یک پیچ تاریخی ما گفتیم، مردم گوش نکردند و یک اتفاق دیگر در کشور افتاد. امروز دولت رئیسی گفته که به مطالبات گوش می‌دهد و ما هم به عنوان خانه احزاب مطالبه گر هستیم که گفتگوی ملی شکل بگیرد. نکته مهم این است که نمی‌توانیم بگوییم همه مطالبات در این دولت به وجود آمده که حالا به دلیل توجه نکردن دولت به مطالبات، این اتفاقات صورت گرفته است.

واقعیت امر این است که مطالباتی انباشته شده و مردم حرف دارند دولت باید زمینه گفته شدن مطالبات را فراهم کند.این چهره اصولگرا در پایان یادآور شد: تصور می‌کنم که حوادث اخیر منجر شده با ساماندهی بیشتری با دانشجویان گفتگو کنیم و در عین حال بخش مغفول مانده را تصحیح کنیم. جنبش دانشجویی در تاریخ کشور ما جنبش ضدامپریالیستی بوده است. همانطور که در جهان نیز جنبش دانشجویی جنبش ضدامپریالیستی و ضد آمریکایی است کما اینکه دانشجوهای ژاپن قبل از دور شدن از سیاست، معترضین کره، معترضین شبه قاره و آمریکای لاتین همگی نمونه‌هایی از جنبش‌های ضدامپریالیستی هستند.

جنبش دانشجویی ماهیت ضد استکباری دارد اگر در این قبیل جنبش‌ها رخنه‌ای به وجود آمد که بخواهد آمریکاگرایی و غرب گرایی را القا کند حرکت انحرافی محسوب می‌شود که البته در گفت و شنود دوستانه، باید این روند را تصحیح کنیم. بنده فکر می‌کنم اگر در دولت‌های گذشته و دولت فعلی توجه بیشتری به مطالبات می‌شد قاعدتاً قسمتی از این اعتراضات می‌توانست بیان و مطرح نشود.. .


بازنشر از : آخرین خبر