1402\10\11 10:11:29


محسن هاشمی: پدرم سال ۹۲ اول به خاتمی پیشنهاد شرکت در انتخابات را داد

اقتصاد آنلاین/ محسن هاشمی رفسنجانی، در هفتمین سالگرد رحلت اکبر هاشمی رفسنجانی گفت: مرحوم هاشمی در ۱۳ فروردین سال ۹۳ در خاطراتشان  نوشتند که من در مورد جنگ به این نتیجه رسیدم که دیگر نمی‌توانیم ادامه بدهیم، وقت و آبرو گذاشتم امام و مسئولین را قانع به اتمام جنگ کردم. آقای ظریف نگران بعضی‌ها بودند که اگر برجام را امضا کند، چه کار خواهند کرد و پا پس می‎کشیده بودند که مرحوم هاشمی  به آنها قوت قلب لازم را دادند.

اقتصاد آنلاین/ محسن هاشمی رفسنجانی، در هفتمین سالگرد رحلت اکبر هاشمی رفسنجانی گفت: مرحوم هاشمی در ۱۳ فروردین سال ۹۳ در خاطراتشان  نوشتند که من در مورد جنگ به این نتیجه رسیدم که دیگر نمی‌توانیم ادامه بدهیم، وقت و آبرو گذاشتم امام و مسئولین را قانع به اتمام جنگ کردم.

آقای ظریف نگران بعضی‌ها بودند که اگر برجام را امضا کند، چه کار خواهند کرد و پا پس می‎کشیده بودند که مرحوم هاشمی  به آنها قوت قلب لازم را دادند.. .


بازنشر از : آخرین خبر