string(4) "1401"

1401\09\23 21:33:24


مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاداتی برای تغییر در حوزه‌های انتخابیه ارائه کرد

فارس/ مرکز پژوهش‌‏های مجلس در گزارشی، پیشنهاداتی برای تغییر در حوزه‌های انتخابیه مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا ارائه کرد. دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی کارشناسی طرح «تعیین حوزه‌&rl

مرکز پژوهش‌‏های مجلس در گزارشی، پیشنهاداتی برای تغییر در حوزه‌های انتخابیه مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا ارائه کرد.دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی کارشناسی طرح «تعیین حوزه‌‏های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی» پرداخت.هدف این طرح، ایجاد حوزه‏‌های تک‏‌کرسی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا و حذف نظام اکثریت دسته‌جمعی و ایجاد نظام اکثریتی تک‌کرسی است.براساس گزارش مرکز پژوهش‏‌های مجلس، بند اول سیاست‌های کلی انتخابات بر ضرورت تک‏‌کرسی بودن حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید دارد، زیرا حکم «تعیین حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» تنها در تعیین حوزه‌های انتخابیه به‌ صورت تک‏‌کرسی معنا پیدا می‌کند و معیار جمعیت و میزان انحراف از آن در ترسیم حوزه‌های انتخابیه چندکرسی موضوعیت ندارد.گزارش دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‏‌های مجلس، با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تعیین حوزه‏‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی»، به بررسی ابعاد مختلف این طرح از منظر قانونی و کارشناسی پرداخته و پیشنهاداتی قانونی در خصوص الحاق موادی به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در راستای ایجاد حوزه‏‌های انتخابیه تک‏‌کرسی، با هدف اصلاح طرح پیشنهادی ارائه کرده است.برای دریافت متن بیانیه اینجا کلیک کنید.
بازنشر از : آخرین خبر