1401\09\08 20:35:04


مشکلات تأمین سوخت شناورهای نیروی دریایی راهبردی ارتش بررسی شد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: مشکلات و معضلات تأمین سوخت شناورهای نیروی دریایی راهبردی ارتش با حضور جانشین فرمانده نیروی دریای راهبردی جمهوری اسلامی در جلسه امروز این کمیسیون بررسی شد.

مالک شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه امروز (سه‌شنبه ۸ آذر ماه) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به بررسی مشکلات و معضلات تأمین سوخت شناورهای نیروی دریایی راهبردی ارتش با حضور امیر دریادار کاویانی، جانشین فرمانده نیروی دریای راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از همکاران وی خبر داد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به مناسبت هفتم آذر، روز نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر دریادار کاویانی جانشین فرمانده نیروی دریای راهبردی جمهوری اسلامی ایران به همراه جمعی از همکارانش به کمیسیون دعوت شدند و گزارشی از اقدامات نیروی دریای ارتش با محوریت انرژی ارائه دادند و برخی خواسته‌های خود را به ویژه در حوزه سوخت‌رسانی به تجهیزات و ادوات این نیرو که نیازمند حمایت کمیسیون انرژی و مجلس شورای اسلامی بود، مطرح کردند. وی افزود: در این جلسه بر اهمیت سواحل مکران به عنوان مجموعه‌ای که نیروی دریای ارتش ایران آنجا حضور فعال دارد و برخی از زیرساخت‌ها را ایجاد کرده است تاکید شد، ضمن آنکه ایجاد مابقی زیرساخت‌ها نیازمند عزم جدی است چرا که توسعه ظرفیت نیروی انسانی و صنعتی در آن منطقه می‌تواند به حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور کمک کند. شریعتی با بیان اینکه همچنین مقرر شد در آینده نزدیک هیأتی از کمیسیون انرژی به منطقه مکران سفر کنند و از تجهیزات و تأسیسات نیروی دریای ارتش بازدید شود.

وی اظهار داشت: علاوه بر این، در برنامه هفتم توسعه و در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز به منظور تأمین نیازهای نیروی دریای ارتش به ویژه در حوزه انرژی با تاکید بر سوخت‌رسانی به تأسیسات و ادوات نیرو توجه ویژه خواهد شد.. .


بازنشر از : مهر

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

برنامه هفتم توسعه

مجلس شورای اسلامی