1401\11\01 23:07:20


مناسبات ایران و سوریه راهبردی و دارای ابعاد مختلف است

وزیر امور خارجه کشورمان مشاور ارشد رییس جمهور سوریه، روابط و مناسبات بین دو کشور را راهبردی و دارای ابعاد مختلف توصیف کرد.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار خانم بثینه شعبان مشاور ارشد رییس جمهور سوریه، روابط جمهوری اسلامی ایران و سوریه را مناسباتی راهبردی و دارای ابعاد مختلف دانست که با خواست مقامات عالیه دو کشور در مسیر ارتقای هرچه بیشتر در حوزه های مختلف در حال پیشرفت است.

خانم بثینه شعبان مشاور ارشد رییس جمهور سوریه نیز که در راس هیئتی برای مشارکت در اولین کنگره زنان تاثیر گذار به کشورمان سفر کرده است، در این دیدار روابط فیمابین دو کشور را ممتاز دانست و توجه به حوزه های مختلف روابط خصوصا در ابعاد فرهنگی و همکاری ها در حوزه بانوان بین دو کشور را با اهمیت ذکر کرد. مشاور ارشد رییس جمهور سوریه با ارزیابی مثبت از برگزاری موفق کنگره زنان تاثیر گذار در کشورمان، از ابتکار جمهوری اسلامی ایران در این زمینه قدردانی و پیشرفت‌های کشورمان در حوزه زنان را ستود. در این دیدار علاوه بر تبادل نظر در زمینه آخرین تحولات روابط دو کشور در حوزه مناسبات دو جانبه، اوضاع در منطقه و همکاریها بین کشورهای همسایه مورد گفتگو قرار گرفت..

.


بازنشر از : مهر

جمهوری اسلامی ایران

ایران

حسین امیر عبداللهیان‌

رئیس‌جمهور