1401\11\01 19:02:09


نماینده مجلس خطاب به وزیر کشور: چه اشتغالی، چه کشکی؟ . تا ما زنده‌ایم باید آمار درست بگویید

نماینده مجلس خطاب به وزیر کشور: چه اشتغالی، چه کشکی؟ / تا ما زنده‌ایم باید آمار درست بگویید مجلسجماران نوشت: «نمی دانم چه بگویم که درصدی از حق مردم ادا شود و به کسی هم برنخورد. جناب آقای وزیر کشور چاکر شما و جد و

حبیب الله دهمرده در مراسم معارفه استاندار جدید سیستان و بلوچستان گفت: «نمی دانم چه بگویم که درصدی از حق مردم ادا شود و به کسی هم برنخورد.

جناب آقای وزیر کشور چاکر شما و جد و آبادت هستیم اما ما نماینده مردم هستیم. آیا چهره استان همین است؟ واقعیت همین است؟». دهمرده در این جلسه خطاب به وزیر کشور بیان کرده است: شما جای من باشید به مردم چه می گویید؟ چه اشتغالی، چه کشکی؟ تا ما زنده ایم باید آمار درست بگویید.

ای مردم چقدر شغل گیرتان امده است؟ هیچ.. .


بازنشر از : خبرآنلاین

مجلس یازدهم

استان سیستان و بلوچستان

احمد وحیدی

فقر

اشتغال

دولت سیزدهم