1401\11\01 19:42:13


نگرانی‌ها از حذف ردیف بودجه حمایت از معلولان

سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد گفت: سال جاری بسیاری از نهادها و دستگاه‌های اجرایی در عمل به تعهدات خود در قبال معلولان کوتاهی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ قانون حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۳۹۶ شکل گرفت و به بسیاری از سازمان‌ها وظایفی برای بهبود وضعیت معلولان در جامعه داده شد.

با این حال در سال جاری بسیاری از نهادها و دستگاه‌های اجرایی در عمل به تعهدات خود در قبال معلولان کوتاهی کرده و برخی از آنان هیچ اقدامی در جهت تحقق تکالیف خود به عمل نیاوردند. در چنین شرایطی که بسیاری از سازمان‌ها کمبود بودجه و عدم اختصاص منابع مالی برای اجرای قانون حمایت از معهلولان را دلیل عدم اجرای آن عنوان کرده بودند؛ در بودجه سال آینده ناباورانه شاهد هستیم که ردیف بودجه معلولان به طور کلی از قانون حذف شده است. علی همت محمود نژاد سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص حذف ردیف بودجه حمایت از معلولان گفت: سرانه روزانه کمک دولت به هر فرد در خانواده پنج نفره دارای معلولیت ۱۱,۰۰۰ تومان است و این در حالی است که بیش از ۵۰۰ هزار نفر پشت نوبت خدمات بهزیستی هستند.

محمودنژاد اضافه کرد: بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان سرانه روزانه هر معلول ۱۸۰ هزار تومان یعنی معادل سه کیلو گرم مرغ است؛ ولی معلولین در حال حاضر در خانواده ۵ نفره با سرانه ۱۱ هزار تومانی یعنی معادل ۳ عدد تخم مرغ دریافت می‌کنند. وی از دولت خواست تا با بازگرداندن ردیف بودجه معلولین که در صورت حذف بدترین سال را برای آنان رقم خواهد زد؛ نسبت به وظیفه قانونی خود مطابق با ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان عمل کند. سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی افزود: حذف ردیف بودجه قانونی معلولان، عدم رعایت ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان مبنی بر مستمری معلولان معادل حقوق و دستمزد قانون کار، پشت نوبتی بودن ۵۰۰ هزار نفر از خدمات بهزیستی، مغایرت حق پرستاری معلولان در منزل و در مراکز نگهداری و بسیاری دیگر از موارد با ادبیات انقلاب اسلامی و دولت مردمی همخوانی ندارد.

وی همچنین از کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی خواست تا نسبت به بازگرداندن ردیف بودجه معلولان که می‌بایست بر اساس قانون همه ساله در بودجه سالانه کشور مبلغ و مقدار آن ذکر شود اهتمام ویژه به خرج داد محمود نژاد گفت در اقدامی ناباورانه امسال ردیف بودجه جامعه معلولان حذف شده است این حذف سبب می‌شود تا مبلغ واقعی و مورد نظر دولت به معلولان اختصاص نیابد. محمودنژاد با بیان اینکه وقتی ردیف بودجه نباشد نمی‌توان با قطعیت گفت برای معلولان افزایشی در نظر گرفته شده است یا خیر؛ گفت: بودجه سازمان بهزیستی به طور کلی افزایش پیدا کرده است اما ما نمی‌دانیم چقدر از این بودجه برای معلولان اختصاص خواهد یافت شاید بهزیستی این افزایش بودجه را به ترک مواد مخدر اختصاص دهد. متأسفانه سازمان بهزیستی هم الزامی ندارد که افزایشی برای معلولان در نظر بگیرد.

وی با بیان اینکه با اشاره به اینکه از ۱۲ هزار میلیارد تومان به ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است گفت: بهزیستی می‌تواند ۲۰۰ میلیون تومان برای معلولان خرج کند این افزایش هم در راستای اهداف بهزیستی است نه در راستای قانون حقوق معلولان در صورتی که نزدیک به ۸۰ درصد مددجویان بهزیستی معلولین هستند پس بنابراین باید مشخص شود همانطور که در قانون هم در ماده ۳۰ صراحتاً مشخص بودن ردیف بودجه برای معلولان اشاره شده است. سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی گفت: از طرفی آقای مخبر به عنوان معاون اول رئیس جمهور در کمیته نظارت بر هماهنگی اجرای قانون باید نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند ما معتقدیم بایت مقصر اصلی حذف ردیف بودجه قانون معلولان شناسایی و مورد بازخواست قرار بگیرد.. .


بازنشر از : مهر

معلولان

قانون حمایت از حقوق معلولان

بهزیستی