تسنیم/ نویسنده کتاب کالبدشکافی قدرت داعش در رشته توئیتی به شبهات رسانه‌های معاند پاسخ گفته و تحلیل خود از شماره جدید مجله داعش(النباء) را نوشته است. بعد از حمله تروریستی چهار

1401\08\07 22:50:14


پاسخ «جمیله کدیور» به شبهات درباره حمله تروریستی داعش به شاهچراغ

تسنیم/ نویسنده کتاب کالبدشکافی قدرت داعش در رشته توئیتی به شبهات رسانه‌های معاند پاسخ گفته و تحلیل خود از شماره جدید مجله داعش(النباء) را نوشته است. بعد از حمله تروریستی چهارشنبه (4 آبان) به حرم حضرت شاهچراغ در شیراز و شهادت 15 تن از هموطنان، گروه تر

نویسنده کتاب کالبدشکافی قدرت داعش در رشته توئیتی به شبهات رسانه‌های معاند پاسخ گفته و تحلیل خود از شماره جدید مجله داعش(النباء) را نوشته است.بعد از حمله تروریستی چهارشنبه (4 آبان) به حرم حضرت شاهچراغ در شیراز و شهادت 15 تن از هموطنان، گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.

با این وجود، شبکه‌های فارسی زبان معاند و برخی کانال‌های تلگرامی با راه انداختن شبهاتی تلاش کردند که دخالت داعش در این حمله تروریستی را زیر سوال ببرند.. .


بازنشر از : آخرین خبر


برق و روشنایی لاله زار