1401\09\16 15:19:31


پخش شبکه خبری پرس تی‌وی از یوتل‌ست قطع شد

صدا و سیما/ ماهواره‌ یوتل‌ست ، شبکه خبری انگلیسی زبان ایران (پرس تی‌وی) را از فهرست این ماهواره حذف و پخش برنامه های آن را قطع کرد. این اقدام شرکت یوتل ست بر خلاف مقررات بین المللی و آزادی رسانه هاست.

صدا و سیما/ ماهواره‌ یوتل‌ست ، شبکه خبری انگلیسی زبان ایران (پرس تی‌وی) را از فهرست این ماهواره حذف و پخش برنامه های آن را قطع کرد.این اقدام شرکت یوتل ست بر خلاف مقررات بین المللی و آزادی رسانه هاست.
بازنشر از : آخرین خبر