1402\09\30 11:49:06


یک‌ چهارم نمایندگان در رای‌گیری‌‌های مهم مجلس حضور ندارند!

فرهیختگان/  قصه عدم مشارکت‌ها و عدم حضور نمایندگان مجلس اما تنها به جلسه تصویب کلیات بودجه محدود نمانده است. عدم حضور نمایندگان در جلسات بررسی برنامه هفتم نیز امری بود که با اعتراض هیات‌رئیسه مجلس همراه شد.

فرهیختگان/  قصه عدم مشارکت‌ها و عدم حضور نمایندگان مجلس اما تنها به جلسه تصویب کلیات بودجه محدود نمانده است.

عدم حضور نمایندگان در جلسات بررسی برنامه هفتم نیز امری بود که با اعتراض هیات‌رئیسه مجلس همراه شد.غیبت نمایندگان مجلس یا عدم مشارکت در رای‌گیری‌ها در صحن علنی موضوعی تکراری است که تقریبا در همه دوره‌های مجلس نیز حواشی به همراه داشته است. غیبتی که نمایندگان معمولا علت آن را رسیدگی به مشکلات و کارهای مربوط به حوزه انتخابیه خود می‌دانند اما نگاهی به مصوبات اخیر مجلس نشان می‌دهد این غیبت‌ها در جریان تصویب طرح‌ها و اقدامات مهم مجلس که یکی از شئون مهم نمایندگان در مجلس است، نیز به چشم می‌خورد. بازار. .


بازنشر از : آخرین خبر