1401\08\23 10:22:40


«تتل خان» به فرهنگسرای اشراق رسید

مهر/ نمایش «تتل خان» از ۲۳ آبان ماه در فرهنگسرای اشراق روی صحنه می‌رود. نمایش «تتل خان» نوشته کیوان ظهرابی و فریبا فاتحی نیکو و کارگردانی کیوان ظهرابی از ۲۳ آبان ماه ساعت ۱۹ در سالن گلبانگ فرهنگسرای اشراق به صحنه خواهد رفت.

نمایش «تتل خان» از ۲۳ آبان ماه در فرهنگسرای اشراق روی صحنه می‌رود.نمایش «تتل خان» نوشته کیوان ظهرابی و فریبا فاتحی نیکو و کارگردانی کیوان ظهرابی از ۲۳ آبان ماه ساعت ۱۹ در سالن گلبانگ فرهنگسرای اشراق به صحنه خواهد رفت.
بازنشر از : آخرین خبر