آخرین خبر/ «ساساندو» یک ساز زهی سنتی چنگ مانند است، ساز بومی جزیره روت در شرق نوسا تنگگارا، اندونزی است.  نام ساساندو از واژه گویش روتی «ساساندو» گرفت

1402\06\16 22:39:06


«ساساندو» ساز زهی و بومی کشور اندونزی

آخرین خبر/ «ساساندو» یک ساز زهی سنتی چنگ مانند است، ساز بومی جزیره روت در شرق نوسا تنگگارا، اندونزی است.  نام ساساندو از واژه گویش روتی «ساساندو» گرفته شده است که به معنای «ارتعاش» یا «ساز صدادار» است.

«ساساندو» یک ساز زهی سنتی چنگ مانند است، ساز بومی جزیره روت در شرق نوسا تنگگارا، اندونزی است. نام ساساندو از واژه گویش روتی «ساساندو» گرفته شده است که به معنای «ارتعاش» یا «ساز صدادار» است..

.


بازنشر از : آخرین خبر


چراغ خطی و تعمیرات چراع ال ای دی