«وقتی دلم عاشق میشه» با صدای مصطفی راغب آخرین خبر/ متن شعر راغب: وقتی دلم عاشق میشه؛ میترسم از حس جنون!وقتی میگم عاشق شدم…میرم دیگه تا پای جون!وقتی دلم عاشق میشه؛ خیلی چشا

1401\10\24 19:41:42


«وقتی دلم عاشق میشه» با صدای مصطفی راغب

آخرین خبر/ متن شعر راغب: وقتی دلم عاشق میشه؛ میترسم از حس جنون!وقتی میگم عاشق شدم…میرم دیگه تا پای جون!وقتی دلم عاشق میشه؛ خیلی چشام گریه میخواد!میخواد همش ثابت کنه…دوست داره، خیلی زیادبا یه احساس عجیبی؛ میخوام آرومت کنم!عشق همینه…نمی

متن شعر راغب: وقتی دلم عاشق میشه؛ میترسم از حس جنون!وقتی میگم عاشق شدم…میرم دیگه تا پای جون!وقتی دلم عاشق میشه؛ خیلی چشام گریه میخواد!میخواد همش ثابت کنه…دوست داره، خیلی زیادبا یه احساس عجیبی؛ میخوام آرومت کنم!عشق همینه…نمیشه ساده فراموشت کنمخط قرمزم شدی!یعنی تمومِ زندگیم…واسه من خیلی مهمه؛ عشقمو دیوونگیمچشام بازم خطر کرده…!پیِ عشقِ تو میگردهتوی این حال بی تکرار؛ چشات بد عاشقم کردهیه کوچه تو دلم دارم؛ که روش اسمت رو میذارم!تو این کوچه به یاد تو؛ یه دنیا خاطره دارم…تو رو خیلی دوست دارمبا یه احساس عجیبی؛ میخوام آرومت کنم!عشق همینه…نمیشه ساده فراموشت کنمخط قرمزم شدی!یعنی تمومِ زندگیم…واسه من خیلی مهمه؛ عشقمو دیوونگیم


بازنشر از : آخرین خبر

آخرین خبر/ متن شعر راغب: وقتی دلم عاشق میشه؛ میترسم از حس جنون!وقتی میگم عاشق شدم…میرم دیگه تا پای جون!وقتی دلم عاشق میشه؛ خیلی چشام گریه میخواد!میخواد همش ثابت کنه…دوست داره، خیلی زیادبا یه احساس عجیبی؛ میخوام آرومت کنم!عشق همینه…نمی