1401\11\01 21:12:40


اجرای ترانه "تو ای پری کجایی" توسط علیرضا قربانی

آخرین خبر/ تو ای پری کجایی یا سرگشته ترانه مشهور و ماندگاری است با شعر هوشنگ ابتهاج (سایه)، ملودی و آهنگسازی همایون خرم در دستگاه همایون. نخستین بار با صدای حسین قوامی اجرا شد.

تو ای پری کجایی یا سرگشته ترانه مشهور و ماندگاری است با شعر هوشنگ ابتهاج (سایه)، ملودی و آهنگسازی همایون خرم در دستگاه همایون.

نخستین بار با صدای حسین قوامی اجرا شد.اجرای این ترانه را با صدای علیرضا قربانی می بینید و می شنوید.. .


بازنشر از : آخرین خبر