1403\04\20 15:39:06


انتقاد شدید کارگردان سینما از شبکه نمایش خانگی ویدئو

بابک خواجه‌پاشا گفت: پلتفرم‌های ما در حال ترویج معضلاتی مثل ترس از فرزند، ترس از ازدواج و روابط واضح مثلثی و نامشروع هستند.

 

.

.


بازنشر از : منبع: چندثانیه