1402\05\23 23:57:04


انحلال ساترا جدی شد

ظاهرا صداوسیما در پی تغییرات جدید، دنبال انحلال ساترا و ادغام آن با معاونت فضای مجازی است.

شنیده های برخی خبرنگاران و رسانه ها حاکی است، سعید مقیسه به زودی از «ساترا» خداحافظی می‌کند و «نوری» معاون فضای مجازی صداوسیما جای او را خواهد گرفت.

ظاهرا صداوسیما در پی تغییرات جدید، دنبال انحلال ساترا و ادغام آن با معاونت فضای مجازی است.

برخی اهالی رسانه معتقدند این تغییر ساختاری آغاز فعالیت صداوسیما برای تصاحب کل فضای مجازی به بهانه «صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» است.

.

.


بازنشر از : منبع: سیتنا