اولین واکنش وزیر ارشاد به خروج حمید فرخ‌نژاد از ایران خبرآنلاین/ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ممکن است در هر قشری عده‌ای باشند که خارج از این فعالیت‌های مرسوم بخواهند

1401\09\30 20:43:06


اولین واکنش وزیر ارشاد به خروج حمید فرخ‌نژاد از ایران

خبرآنلاین/ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ممکن است در هر قشری عده‌ای باشند که خارج از این فعالیت‌های مرسوم بخواهند خلاف منافع ملی عمل کرده و به دشمنان خدمت کنند، قوانین در این زمنیه روشن و مشخص است. .

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ممکن است در هر قشری عده‌ای باشند که خارج از این فعالیت‌های مرسوم بخواهند خلاف منافع ملی عمل کرده و به دشمنان خدمت کنند، قوانین در این زمنیه روشن و مشخص است.


بازنشر از : آخرین خبر

خبرآنلاین/ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ممکن است در هر قشری عده‌ای باشند که خارج از این فعالیت‌های مرسوم بخواهند خلاف منافع ملی عمل کرده و به دشمنان خدمت کنند، قوانین در این زمنیه روشن و مشخص است. .