1401\07\07 08:01:00


ترانه "هنوزم به قلبم قولتو میدم" با صدای حمید هیراد

آخرین خبر/ متن آهنگ:هنوزم به قلبم قولتو میدم یه امشب نبودی خوابتو دیدم!توی خوابم برای تو گل خریدم یهو از خواب پریدم گل روی تو دیدم…عطر دنیامو بزن به پیرهنت باز بذار کنار من ببیننت!من تورو دست کسی نمیدمت توی خوابتم میام به دیدنت…. .

متن آهنگ:هنوزم به قلبم قولتو میدم یه امشب نبودی خوابتو دیدم!توی خوابم برای تو گل خریدم یهو از خواب پریدم گل روی تو دیدم…عطر دنیامو بزن به پیرهنت باز بذار کنار من ببیننت!من تورو دست کسی نمیدمت توی خوابتم میام به دیدنت…
بازنشر از : آخرین خبر