ترانه قدیمی و زیبای «گندم رو کی می خوره» با صدای مرحوم مرتضی احمدی آخرین خبر/ زنده‌یاد مرتضی احمدی علاقه وصف‌ناپذیری به تهران داشت. در اواخر عمرش در برنامه زنده تلویزی

1401\09\30 20:42:34


ترانه قدیمی و زیبای «گندم رو کی می خوره» با صدای مرحوم مرتضی احمدی

آخرین خبر/ زنده‌یاد مرتضی احمدی علاقه وصف‌ناپذیری به تهران داشت. در اواخر عمرش در برنامه زنده تلویزیونی شبکه یک سیما گفت: «بچه تهرونم و عاشق شهرم هستم، تهرون زندگی‌ام و زادگاهم است».

زنده‌یاد مرتضی احمدی علاقه وصف‌ناپذیری به تهران داشت.

در اواخر عمرش در برنامه زنده تلویزیونی شبکه یک سیما گفت: «بچه تهرونم و عاشق شهرم هستم، تهرون زندگی‌ام و زادگاهم است».

او برخی از قدیمی‌ترین ترانه‌های کوچه‌بازاری تهران را به صورت ضربی خوانی  بازخوانی و در آلبومی با نام «صدای طهرون» روانه بازار کرد.

شنیدن قطعه‌ای از این آلبوم در شب یلدا می‌چسبد.


بازنشر از : آخرین خبر

آخرین خبر/ زنده‌یاد مرتضی احمدی علاقه وصف‌ناپذیری به تهران داشت. در اواخر عمرش در برنامه زنده تلویزیونی شبکه یک سیما گفت: «بچه تهرونم و عاشق شهرم هستم، تهرون زندگی‌ام و زادگاهم است».


قفسه فلزی - قفسه انبار