فارس/ مهدی همایونفر تهیه‌کننده آثاری چون سریال مینو و فیلم اتوبوس شب گفت: متأسفانه وقایعی که در روزهای گذشته اتفاق افتاده کاملاً خلاف قانون اساسی بوده و طبیعتاً همه طرفداران

1401\07\07 15:31:08


تهیه کننده سینما: هنرمندان شرایط جهت‌گیری مناسب در اتفاقات سیاسی را ندارند

فارس/ مهدی همایونفر تهیه‌کننده آثاری چون سریال مینو و فیلم اتوبوس شب گفت: متأسفانه وقایعی که در روزهای گذشته اتفاق افتاده کاملاً خلاف قانون اساسی بوده و طبیعتاً همه طرفداران نظام جمهوری اسلامی و همه شهروندانی که به هر جهت در این نظام زندگی می‌کن

مهدی همایونفر تهیه‌کننده آثاری چون سریال مینو و فیلم اتوبوس شب گفت: متأسفانه وقایعی که در روزهای گذشته اتفاق افتاده کاملاً خلاف قانون اساسی بوده و طبیعتاً همه طرفداران نظام جمهوری اسلامی و همه شهروندانی که به هر جهت در این نظام زندگی می‌کند انتظار برخورد قانونی با آن رادارند..

.


بازنشر از : آخرین خبر


استعلام قیمت کارتن لیمینتی