1401\11\01 23:37:05


خلق آثار هنری ونگوگ با ماشین تحریر

یک هنرمند جوان بریتانیایی سبک جدیدی از نقاشی را با استفاده از دستگاه تحریر قدیمی ابداع کرده است.

به گزارش روزنامه الوسط، این جوان که جیمز کوک نام دارد، علت بکارگیری این سبک را تمایلش به ثابت کردن امکان بکارگیری برخی از ابزارهای قدیمی در عصر مدرن اعلام کرد.

او که 26 سال دارد افزود: در سایه شرایط مبهمی که شبکه‌های اجتماعی در عصر دیجیتال دارند، من می‌خواهم ثابت کنم که برخی از ابزارهای قدیمی نمرده اند، از اینرو اخیرا هفت اثر هنری معروف قدیمی را با استفاده از دستگاه تحریر (ماشین تایپ) باز آفرینی کردم.

وی تاکید کرد: انگیزه من از چنین اقدامی آن ست که به مردم ثابت کنم ماشین‌های تحریر قابلیت‌های دیگری هم دارند که می‌توان آنها را به کار گرفت.

تبلیغات
آموزش مجازی هنر
آموزش مجازی هنر

آرت ویم، آموزش های مجازی با کیفیت و برترین اساتید کشور ، کالیوگرافی ، خوشنویسی، کالیوگرافی - آموزش مجازی هنر - نقاشی - هنری

آخرین اثر تکمیل شده او، کپی اثری از ونگوگ است که با استفاده از حروف ماشین تحریر خلق کرده و تحسین هزاران نفر را در شبکه‌های اجتماعی بر انگیزخته است.

.

.


بازنشر از : منبع: اعتمادآنل