1401\11\01 23:37:16


خلق آثار هنری ونگوگ با ماشین تحریر

یک هنرمند جوان بریتانیایی سبک جدیدی از نقاشی را با استفاده از دستگاه تحریر قدیمی ابداع کرده است.

به گزارش روزنامه الوسط، این جوان که جیمز کوک نام دارد، علت بکارگیری این سبک را تمایلش به ثابت کردن امکان بکارگیری برخی از ابزارهای قدیمی در عصر مدرن اعلام کرد.

او که 26 سال دارد افزود: در سایه شرایط مبهمی که شبکه‌های اجتماعی در عصر دیجیتال دارند، من می‌خواهم ثابت کنم که برخی از ابزارهای قدیمی نمرده اند، از اینرو اخیرا هفت اثر هنری معروف قدیمی را با استفاده از دستگاه تحریر (ماشین تایپ) باز آفرینی کردم.

وی تاکید کرد: انگیزه من از چنین اقدامی آن ست که به مردم ثابت کنم ماشین‌های تحریر قابلیت‌های دیگری هم دارند که می‌توان آنها را به کار گرفت.

تبلیغات
فروشگاه لوازم هنری
فروشگاه لوازم هنری

آرت ویم، تهیه و توزیع لوازم هنری در سطوح مبتدی و حرفه ای،، ارائه رنگ و مدیوم ، بوم و کاغذ ، قلم مو ، ابزار هنری با کیفیت های متنوع و قیمت مناسب سراسر ایران !

آخرین اثر تکمیل شده او، کپی اثری از ونگوگ است که با استفاده از حروف ماشین تحریر خلق کرده و تحسین هزاران نفر را در شبکه‌های اجتماعی بر انگیزخته است.

.

.


بازنشر از : منبع: اعتمادآنل