آخرین خبر/ بوراک اوزدمیر سرآشپز معروف ترکیه‌ای که با سبک خاصی آشپزی اش در بین ایرانی ها بسیار شناخته شده است، اعلام کرد که بخاطر زلزله غذای رستوران‌هایش رایگان است و از

1401\11\19 04:25:32


درخواست کمک سرآشپز معروف ترکیه با گریه ای تلخ

آخرین خبر/ بوراک اوزدمیر سرآشپز معروف ترکیه‌ای که با سبک خاصی آشپزی اش در بین ایرانی ها بسیار شناخته شده است، اعلام کرد که بخاطر زلزله غذای رستوران‌هایش رایگان است و از ارتش کشورش می‌خواهد اعلام بسیج کند تا به کمک مردم بروند. .

بوراک اوزدمیر سرآشپز معروف ترکیه‌ای که با سبک خاصی آشپزی اش در بین ایرانی ها بسیار شناخته شده است، اعلام کرد که بخاطر زلزله غذای رستوران‌هایش رایگان است و از ارتش کشورش می‌خواهد اعلام بسیج کند تا به کمک مردم بروند..

.


بازنشر از : آخرین خبر


تعمیر پکیج دیواری