1402\09\30 22:15:12


شهاب حسینی در اتاق گریم گناه فرشته

آخرین خبر/ شهاب حسینی بعد از تجربه بازی در سریال‌های «شهرزاد» و «پوست شیر» در سومین حضور خود در نمایش خانگی، در نقش اصلی سریال «گناه‌فرشته» حضور دارد. تصویری از این بازیگر در اتاق گریم سریال گناه فرشته میبنید.

شهاب حسینی بعد از تجربه بازی در سریال‌های «شهرزاد» و «پوست شیر» در سومین حضور خود در نمایش خانگی، در نقش اصلی سریال «گناه‌فرشته» حضور دارد.

تصویری از این بازیگر در اتاق گریم سریال گناه فرشته میبنید. بازار. .


بازنشر از : آخرین خبر