1401\06\23 13:57:10


شوخی «آفتاب‌ پرست» با میثاقی و جاودانی

فیلم نیوز/ برزو نیک‌نژاد در قسمت جدید «آفتاب‌پرست»، از اسامی جالب و آشنایی برای مفسدین اقتصادی سریالش استفاده کرده بود؛ یکی از آنها میثاقی بود و دیگری جاودانی. در قسمت هشتم سریال «آفتاب‌پرست»، اعلام شد بعد از افشاگری

فیلم نیوز/ برزو نیک‌نژاد در قسمت جدید «آفتاب‌پرست»، از اسامی جالب و آشنایی برای مفسدین اقتصادی سریالش استفاده کرده بود؛ یکی از آنها میثاقی بود و دیگری جاودانی.در قسمت هشتم سریال «آفتاب‌پرست»، اعلام شد بعد از افشاگری‌های جمال پورشه، عده‌ای از بدهکارها درحال خروج از کشور هستند و پلیس هم آنها را ممنوع‌الخروج کرده است.برزو نیک‌نژاد، کارگردان سریال، نام این دو اختلاس‌گر را میثاقی و جاودانی انتخاب کرده. از آنجایی که اینها اسامی آشنایی هستند، این شائبه ایجاد می‌شود که شاید قصد شوخی با مجری‌های برنامه‌های ورزشی تلویزیون را داشته. مدام در طول این قسمت گفته می‌شد میثاقی و جاودانی ترسیده‌اند و دارند فرار می‌کنند بروند به سمت ترکیه.این مفسدین اقتصادی، نهایتا با وجود اینکه قصد خروج از ایران را دارند، وقتی پلیس را به همراه جمال پورشه جلوی در فرودگاه می‌بینند تصمیم می‌گیرند خودشان را معرفی کنند.آنها با اسامی میم میم و ج. ج در رسانه‌ها درج شده که مخفف مجید میثاقی و جاوید جاودانی است.
بازنشر از : آخرین خبر