1401\06\16 22:34:52


شکایت مجری تلویزیون از عمل های زیبایی با انتشار عکس قدیمی از خود

آخرین خبر/ فروزان بیگی مجری شبکه سه با انتشار عکس ۱۵ سال پیش خود اعلام کرد که عمل زیبایی انجام نداده است. این عکس مال ۱۵ سال پیشه … وقتی که من حدودا ۱۷ سالم بود ، پایان دوره ی دبیرستان این عکسو گرفتم … معدلم خوب بود و قرار بود توی مجله ی ادا

فروزان بیگی مجری شبکه سه با انتشار عکس ۱۵ سال پیش خود اعلام کرد که عمل زیبایی انجام نداده است.این عکس مال ۱۵ سال پیشه … وقتی که من حدودا ۱۷ سالم بود ، پایان دوره ی دبیرستان این عکسو گرفتم … معدلم خوب بود و قرار بود توی مجله ی اداره ی بابااینا عکس دانش آموزان ممتاز زده بشه … چقدر ذوق میکردم. (بماند به یادگار خصوصا” برای دوستانی که خیلی اصرار داشتن که به طرق مختلف به من بگن عــمل زیبایی انجام دادم)
بازنشر از : آخرین خبر