فارس/ برخلاف نظر برخی از کارشناسان سینمایی، طنز در سینمای دفاع مقدس شاخصی است که طی ۲ دهه اخیر در کانون توجه و محبت مخاطبان قرار گرفته و کمترین ریسک را متوجه سرمایه‌های مادی

1401\07\07 21:10:08


لبخند جنگ؛ بررسی سینمای طنز دفاع مقدس

فارس/ برخلاف نظر برخی از کارشناسان سینمایی، طنز در سینمای دفاع مقدس شاخصی است که طی ۲ دهه اخیر در کانون توجه و محبت مخاطبان قرار گرفته و کمترین ریسک را متوجه سرمایه‌های مادی و معنوی تولیدات معدود اکران شده در این حوزه کرده است.  برخلاف نظر برخی

برخلاف نظر برخی از کارشناسان سینمایی، طنز در سینمای دفاع مقدس شاخصی است که طی ۲ دهه اخیر در کانون توجه و محبت مخاطبان قرار گرفته و کمترین ریسک را متوجه سرمایه‌های مادی و معنوی تولیدات معدود اکران شده در این حوزه کرده است. برخلاف نظر برخی از کارشناسان سینمایی، طنز در سینمای دفاع مقدس شاخصی است که طی ۲ دهه اخیر در کانون توجه و محبت مخاطبان قرار گرفته و کمترین ریسک را متوجه سرمایه‌های مادی و معنوی تولیدات معدود اکران شده در این حوزه کرده است..

.


بازنشر از : آخرین خبر


فروش اینترنتی لباس بچه