خبرآنلاین/ بهزاد بهزادپور، از بودجه اندک و سختی ساخت «بلمی به سوی ساحل» در زمان جنگ می‌گوید و معتقد است اگر عشق و همکاری و پشتکار زنده یاد رسول ملاقلی‌پور نب

1401\07\07 15:31:09


ماجرای دستگیری رسول ملاقلی‌پور و عواملش برای «بلمی به سوی ساحل»

خبرآنلاین/ بهزاد بهزادپور، از بودجه اندک و سختی ساخت «بلمی به سوی ساحل» در زمان جنگ می‌گوید و معتقد است اگر عشق و همکاری و پشتکار زنده یاد رسول ملاقلی‌پور نبود، هرگز این فیلم ساخته نمی‌شد.  از «نینوا»، «بل

بهزاد بهزادپور، از بودجه اندک و سختی ساخت «بلمی به سوی ساحل» در زمان جنگ می‌گوید و معتقد است اگر عشق و همکاری و پشتکار زنده یاد رسول ملاقلی‌پور نبود، هرگز این فیلم ساخته نمی‌شد. از «نینوا»، «بلمی به سوی ساحل» و «پرواز در شب» گرفته تا «سفر به چزابه» و «میم مثل مادر» همه آثار ساخته شده توسط کارگردانی به نام رسول ملاقلی‌پور است، یک فیلم، روایت جنگ است و دیگری روایت سال‌های پس از جنگ و آسیبی که باقی گذاشته، یکی روایت فتح است و دیگری روایت شکست، در واقع اگر کمی روی آثار این کارگردان متمرکز شویم، متوجه می‌شویم ملاقلی‌پور شاید با اسلحه به میدان جنگ نرفته باشد، اما همواره دوربینش حکم اسلحه‌ای را داشته تا دینش به دفاع مقدس و رزمنده‌ها را ادا کرده باشد..

.


بازنشر از : آخرین خبر


نمایندگی بوتان تهران