1403\04\20 15:37:05


محاکمه هنرمندان در روسیه یک کارگردان و نمایشنامه‌ نویس به ۶ سال زندان محکوم شدند ویدئو

دادگاهی در روسیه یک نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر را به اتهام "توجیه تروریسم" به 6 سال زندان محکوم کرد. مدافعان حقوق بشر می‌گویند این روند نشانه عدم تحمل روسیه در برابر آزادی‌های هنری است.

این پرونده برجسته ترین محاکمه شخصیت‌های فرهنگی روسیه بر سر محتوای آثار پس از اعزام نیروهای مسکو به اوکراین در سال سال 2022 است.

دو زن هنرمند مجرم بودن خود را انکار کرده اند.

این دادگاه هفت هفته ای از سوی مبارزان آزادی بیان و جوامع هنری روسیه محکوم شده و این گروه‌ها از انگیزه های سیاسی سخن می‌گویند.

وکیل مدافع این دو زن هنرمند می‌گوید خواستار تجدید نظر است و به حکم اعتراض می‌کند.

تبلیغات
آموزش مجازی هنر
آرت ویم، آموزش های مجازی با کیفیت و برترین اساتید کشور ، کالیوگرافی ، خوشنویسی، کالیوگرافی
# خوشنویسی - # نقاشی - # هنری

این دو زن به خاطر ساخت نمایشی در باره ازدواج زنان روسی با نیروهای داعش به حمایت از تروریسم متهم شدند اما آنها می‌گویند نمایش را برای مخالفت با تروریسم به روی صحنه برده اند.

.

.


بازنشر از : منبع: عصر ایران