1401\06\30 19:41:47


محسن چاوشی: با ارشاد قطع همکاری می کنم!

آخرین خبر/ محسن چاوشی خواننده مطرح پاپ در صفحه اینستاگرام خود از قطع همکاری خود با وزارت ارشاد خبر داد و گفت: من محسن چاوشی در صحت عقل و سلامت جان اعلام می‌کنم از امروز تمام همکاری‌های خود با وزارت ارشاد و. .

محسن چاوشی خواننده مطرح پاپ در صفحه اینستاگرام خود از قطع همکاری خود با وزارت ارشاد خبر داد و گفت: من محسن چاوشی در صحت عقل و سلامت جان اعلام می‌کنم از امروز تمام همکاری‌های خود با وزارت ارشاد و... برای مجوز و امثالهم را قطع می‌کنم و مث همیشه به خواست و عشق مردم می‌خوانم. سکوت دیگر جایز نیست.
بازنشر از : آخرین خبر