1401\06\01 10:12:36


مریم سعادت: «یوسف حاتمی‌کیا» از پدرش خرج نمی‌کند

ایسنا/ مریم سعادت این روزها دو فیلم روی پرده سینماها دارد؛ یک فیلم خانوادگی به نام «شب طلایی» و یکی هم کمدی «کوزوو». از بین این دو فیلم فقط از یکی راضی است و دیگری را هر چند شاید پیش‌داوری کند ولی حس خوبی نسبت به آن ندارد.

مریم سعادت این روزها دو فیلم روی پرده سینماها دارد؛ یک فیلم خانوادگی به نام «شب طلایی» و یکی هم کمدی «کوزوو».

از بین این دو فیلم فقط از یکی راضی است و دیگری را هر چند شاید پیش‌داوری کند ولی حس خوبی نسبت به آن ندارد.. .


بازنشر از : آخرین خبر